september 23, 2021

Ökat focus på rengöring av maskiner

Att maskiner som används på flera gårdar är presumtiva spridare av smitta, nematoder och ogräs är ju känd kunskap. Spridningen sker i första hand genom jordrester eller ogräs-frön, som sitter kvar på maskiner när de flyttas.

På senare år har gräsogräs som ökat markant i vårt land. Det beror bland annat på höstsädsdominerade växtföljder i kombination med reducerad jordbearbetning. Åkerven har ökat av den orsaken. Spridning av renkavle, ett aggressivt ogräs, börjar dyka upp alltmer som problem.

Förutom odlingsåtgärder gäller det att hålla maskinerna rena.

Läs vidare i MASKINKOSTNADER 2018!

Text: Christer Johansson