mars 25, 2019

Välkommen till Maskinkostnader 2018

Maskinkalkylgruppen presenterar här 2018 års kalkylexempel för lantbrukets maskiner. Vårt syfte är att främja effektiv mekanisering och maskinsamverkan genom att visa exempel på vad maskiner kostar att använda.

Om underlaget används för debitering av maskinhyror och maskintjänster mellan lantbrukare så är det utan vinst för någon av parterna. Administration ingår inte.

Vi i Maskinkalkylgruppen är för närvarande fem rådgivare inom maskinteknik och växtodling.

Vi har lång erfarenhet av maskinekonomi och kalkyler. Varje år ser vi över maskinpriser och andra grunddata. Ca 250 maskiner har fått justerad  priser.

Kalkylexemplen innehåller kostnader för värdeminskning, ränta, underhåll, försäkring och förvaring samt i förekommande fall drivmedel.