april 7, 2020

Välkommen till Maskinkostnader 2019

Maskinkalkylgruppen presenterar här 2019 års kalkylexempel för lantbrukets maskiner. Vårt syfte är att främja effektiv mekanisering och maskinsamverkan genom att visa exempel på vad maskiner kostar att använda.

Om underlaget används för debitering av maskinhyror och maskintjänster mellan lantbrukare så är det utan vinst för någon av parterna. Administration ingår inte.

Vi i Maskinkalkylgruppen är sex rådgivare inom maskinteknik och växtodling.

Vi har lång erfarenhet av maskinekonomi och kalkyler. Varje år ser vi över maskinpriser och andra grunddata. Ca 260 maskiner har fått justerade priser.

Kalkylexemplen innehåller kostnader för värdeminskning, ränta, underhåll, försäkring och förvaring samt i förekommande fall drivmedel.