oktober 20, 2021

Välkommen till Maskinkostnader 2021

Maskinkalkylgruppen presenterar här 2021 års kalkylexempel för lantbrukets maskiner. Vårt syfte är att främja effektiv mekanisering och maskinsamverkan genom att visa exempel på vad maskiner kostar att använda.

Om underlaget används för debitering av maskinhyror och maskintjänster mellan lantbrukare så är det utan vinst för någon av parterna. Administration ingår inte.

Vi i Maskinkalkylgruppen är sex rådgivare inom maskinteknik och växtodling.

Vi har lång erfarenhet av maskinekonomi och kalkyler. Varje år ser vi över maskinpriser och andra grunddata. Ungefär hälften av maskinerna har fått justerade priser till 2021.

Kalkylexemplen innehåller kostnader för värdeminskning, ränta, underhåll, försäkring och förvaring samt i förekommande fall förare och drivmedel.