oktober 20, 2021

Vi är Maskinkalkylgruppen

Förutom maskinkalkyler, maskinsamverkan, maskininvesteringar och annat som hör maskinekonomin till, har vi några specialintressen och specialområden.

Mats Engquist

Växtodlingslantbrukare som också har lång erfarenhet som rådgivare.

 

Christer Johansson

Teknik- och energirådgivare.

Frans Johnson

Ogräs- och teknikrådgivare.

Lars Neuman

Teknik- och energirådgivare.

 

Ingvar Persson

Affärsrådgivare.

 

Patrick Petersson

Ekonomirådgivare