mars 25, 2019

Vi är Maskinkalkylgruppen

Förutom maskinkalkyler, maskinsamverkan, maskininvesteringar och annat som hör maskinekonomin till, har vi några specialintressen och specialområden.

Mats Engquist

Växtodlingslantbrukare. Lång erfarenhet som rådgivare med jordbearbetning och sådd som specialitet.

Mats Engquist växtodlings- och ekonomirådgivare Maskinkalkylgruppen

Sune Jansson

Lantbrukare och konsult med lång erfarenhet av teknikrådgivning. En specialitet: körbara torkar, s.k. östgötatorkar.

Sune Jansson lantbrukare och konsult Maskinkalkylgruppen

Christer Johansson

Teknik- och energirådgivare.

Christer Johansson teknik- och energirådgivare Maskinkalkylgruppen

Frans Johnson

Ogräs- och teknikrådgivare. Erfarenhet av växtodling och grovfoderproduktion. Arbetat med maskinkostnadsberäkningar och odlingsekonomi.

Frans Johnson växtodlingsrådgivare Maskinkalkylgruppen

Lars Neuman

Teknik- och energirådgivare.

Lars Neuman teknik- och energirådgivare Maskinkalkylgruppen