september 23, 2021

Info

Här visas ett utdrag från tabellen med traktorers timkostnader, dels för endast traktorn och dels för traktor med bränsle och förare. Längst till höger finns underlaget för beräkning av bränslekostnader

 

 

Kalkylexemplen med olika årlig användning visar tydligt att fler timmar per år på maskinen ger lägre timkostnader.

 

 

För några maskinarbeten har vi också gjort kalkylexempel på kostnader i kr per ha vid olika avverkning.

 

 

 

Maskinkostnader 2021 har tabeller med timkostnader för ca 500 traktorer och andra maskiner.