mars 25, 2019

Info

Här visas ett utdrag från tabellen med traktorers timkostnader, dels för endast traktorn och dels för traktor med bränsle och förare. Längst till höger finns underlaget för beräkning av bränslekostnader.

Kalkyl 2018 Traktorers timkostnader

Kalkylexemplen med olika årlig användning visar tydligt att fler timmar per år på maskinen ger lägre timkostnader.

Kalkylexempel 2018 med olika årlig användning

För några maskinarbeten har vi också gjort kalkylexempel på kostnader i kr per ha vid olika avverkning.

Timkostnad med olika redskap till traktor exempel 2018

Maskinkostnader 2018 har tabeller med timkostnader för nästan 500 traktorer och andra maskiner. För några maskinarbeten har vi också gjort kalkylexempel på kostnader per ha vid olika avverkning.