mars 25, 2019

Vad är nytt?

Ytterligare en självgående fälthack, en spruta och ett mobilt sågverk har tilkommit.

Två tröskstorlekar med vikbord har tagits med.

Nu skiljer vi på skakartröskor och rotortröskor. Det medför då en liten sänkning av timkostnaden för skakartröskor och en höjning för rotortröskor (sida 16 i Maskinkostnader 2018).

För drivmedel räknar vi under 2018 med en kostnad på 10,00 kr per liter. Det är efter en skatteåterbetalning på 1,70 kr/l (se även sida 6 och sida 42 i Maskinkostnader 2018).

Förarkostnaden har höjts till 285 kr/tim (sida 6 i Maskinkostnader 2018).

Årets artiklar handlar om eldrivna minilastare, traktorer för 50 km/tim och vikten av att rengöra de maskiner som kan sprida smittor och ogräs som t.ex. renkavle.