september 23, 2021

Att räkna på debiterbar tid vid legokörning

I kalkylexemplen räknar vi med ett generellt tillägg på förarens arbetskostnad för ställtid, tid som behövs för att ta fram maskiner, koppla, smörja, tvätta, o.s.v. Detta tillägg är 15 procent. Men ofta har man mer kringarbete och tid för detta och som man vid legokörning vill ha ersättning för. Det motiverar ett större tillägg än 15 procent. I artikeln förklaras debiterbar tid och hur man ska räkna fram detta tillägg.

Räkna debiterbar tid vid legokörning

Kalkylexemplens förarkostnad (se sida 6) grundas på avtalet för maskinskötare med tillägg för viss övertid och semester samt sociala kostnader, 230 kr/tim.

Ett generellt tillägg görs med 15 % för ställtid, arbetstid som inte ingår i själva maskinarbetet. Man behöver viss tid för att ta fram maskiner, koppla, smörja, tvätta, o.s.v. Med tillägget blir det 265 kr/tim, som ingår i kalkylexemplen.

Vid legokörning med maskiner ser man ofta att man får lägga ytterligare tid på för- och efterarbete. Den debiterbara tiden, tiden för själva maskinarbetet, är en större eller mindre del av den egentliga arbetstiden. Det kan man då reglera med den förarkostnad som man debiterar kunden.

Tabellen nedan visar vad man ska debitera vid olika andel debiterbar tid för att ens ersättning för all arbetad tid ska bli 230 kr/tim.

Debiterbar tid vid legokörning
Med 15 % tillägg för ställtid blir det 265 kr/tim som används i kalkylexemplen.