september 23, 2021

Vilken traktortransmission behöver du?

Transmissionen är en viktig komponent i traktorn för att utnyttja motorns egenskaper på bästa sätt i de arbetsmoment som uppstår inom lantbruket. Utveckling av nya effektiva transmissionslösningar pågår ständigt. En fråga som ofta dyker upp är hur effektiva dessa är. Rätt val av transmission kan betyda högre kapacitet och enklare körteknik för föraren, men det kan också innebära högre kostnad för utfört arbete, speciellt om man inte behärskar växellådans inställningsmöjligheter.

Mekanisk transmission

Denna förekommer fortfarande som grundvariant på ett flertal nya traktormodeller. I många fall är den kompletterad med kopplingsfri framback-låda. Styrkan i transmissionen är dess enkelhet. och låga förluster. Förlusterna är låga, kring 10 %, och dagens mekaniska låda är helsynkroniserad, vilket inte var fallet med Boxerns låda.

Semipowershift

Denna transmission tillåter växling under uttag av kraft, dvs. man bryter inte drivlinans kraftöverföring, som man gör genom att trampa ned kopplingen. Växellådan är uppbyggd med ett antal grupper och i varje grupp finns normalt 3-6 kopplingsfria steg. Växlingen sker genom spak/knapprörelse och det innebär att lamellkopplingar i de kopplingsfria stegen aktiveras med hydraultryck. Det ger möjlighet till ett optimalt utväxlingsförhållande vid varierande belastning utan att använda kopplingen. Förlusterna i transmissionen ligger på ca 15 %. Man kan även välja en lösning med automatisk växling mellan de olika stegen. Ur bränslesynpunkt är det viktigt att välja rätt varvtal, där uppväxling skall ske med hänsyn till belastning. Vid lättare belastning skall man t.ex. välja ett lägre varvtal. Modernare lådor är också utrustade med en ecoväxel, som innebär att högsta växeln vid transportkörning ger max körhastighet vid ca 1700 rpm på motorn.

Full powershift

I en traditionell powershiftlåda så kan alla steg växlas kopplingsfritt med bibehållen dragkraft. I transmissionen finns fler lamellkopplingar än i en semipowershift. Äldre powershiftlådor manövrerades mekaniskt med spak, medan dagens vanligen manövreras med knappar. På de moderna lådorna finns även möjlighet med automatisk växling. Powershiftlådans nackdel är högre förluster, man uppskattar dem till ca 20 %.

Steglös transmission

Steglös transmissionTraktorer med steglös transmission finns idag som alternativ hos de flesta traktorfabrikat. Tidigare fanns på marknaden en rent hydrostatisk transmission, men den blev inte så populär då den hade låg verkningsgrad vid höga uttag av dragkraft. Dagens steglösa transmission är en vidareutveckling, där man blandar mekanik och hydraulik. Fördelen vid exempelvis lägre belastning är att motorn automatiskt går ned i varv. Motorvarv och körhastighet är inte alls beroende av varandra. Verkningsgraden är beroende av hur mycket mekanik som är inkopplad i förhållande till hydraulik. För att utnyttja transmissionen bäst så är det viktigt att läsa instruktionsboken.

Den steglösa transmissionen ger möjlighet att:

  • Begränsa max. motorvarv.
  • Påverka accelerationshastigheten.
  • Påverka känsligheten.
  • Påverka motorbromsförmågan

Praktiska erfarenheter visar att den steglösa transmissionen bäst kommer till sin rätt vid kraftuttagsarbete, transportarbete och frontlastarkörning.

Dubbelkopplingstransmission

En utveckling som vi ser är i antågande på traktorsidan är en mekanisk låda med en dubbelkoppling. Transmissionen finns på lastbilar och personbilar. Den stora skillnaden är att det i princip är endast två lamellkopplingar i transmissionen. I princip har lådan två axelstockar med kugghjul, en axel med jämna växlar och en med ojämna växlar. I ändan på varje axel sitter en lamellkoppling. Växlingen sker kopplingsfritt via knappar, spakar eller förvald automatik. Växlingen sker snabbt och mjukt. Eftersom transmissionen endast innehåller två lamellkopplingar anger fabrikanterna att verkningsgraden är högre än i exempelvis den steglösa transmissionen.

Text: Christer Johansson – Artikel från Maskinkostnader 2013