september 23, 2021

Traktornytt 2018 – traktor B får köras i 50 km/h

Nu kommer det traktorer som får köras i 50 km/tim. Det är välkommet för många lantbruk, där transporter är en stor del av traktorns användning. I EUs traktordirektiv, som bör-jade gälla 1 januari 2018, finns en ny klass, traktor B med högsta hastighet 50 km/tim. Kraven på klass B-traktorer är hårdare för att göra traktorn säkrare på väg.

Bromsarna måste vara bättre och det är inte så konstigt när rörelseenergin vid 50 km/h är nästan 3 gånger så stor som vid 30 km/h. Det krävs B-körkort och det finns krav på kon-trollbesiktning.

Läs vidare i MASKINKOSTNADER 2018!

Text: Christer Johansson