september 23, 2021

Större krav på växtskyddssprutan

All större krav ställs på bekämpningsteknik i växtodlingen. Kravet på kapacitet ökar, beroende på en kraftig strukturrationalisering. Samtidigt tenderar antalet möjliga spruttimmar att minska med hänsyn till vädrets makter. För flera preparat krävs idag godkänd avdriftsreducerande teknik och under slutet av 2016 införs ett krav på obligatorisk besiktning av sprutan.

Att komma ut i rätt tid med sprutan när bekämpningströskeln är nådd gagnar både ekonomin och miljön. Kapaciteten beror på många faktorer och det är inte bara storleken på sprutan som är avgörande. Körhastighet och vätskemängd är viktiga faktorer. I nedanstående tabell visas några exempel på kapaciteter som beräknats med verktyget Drift.

Förutsättningar: skiftesstorlek 10 ha, fyllkapacitet 150 l/min, medelfältavstånd 1000 m och total areal/uppdrag 60 ha.

Växtsprutan artikel 2016

Körhastigheten påverkar kapaciteten påtagligt. I exemplet ovan med en 24m/3600 l spruta så ökar kapaciteten med 19 procent, om hastigheten ökar från 7 till 10 km/tim. Detta innebär att om det finns 6 tillgängliga spruttimmar/dag, så hinner man 58 ha på dagen istället för 47 ha.

En annan viktig parameter i bekämpningsarbetet är var vi vill att dropparna skall hamna. När det gäller nedträngning så kan dock körhastigheten påverka resultatet negativt om man inte har tillgång till annan teknik såsom tillsatsluft eller släpduk, se bild nedan.

Växtsprutan bild 2 artikel 2016

För allt fler preparat på marknaden ställs även krav på sprutans utrustning. Preparatfyllare och godkänd avdriftsreducerande teknik är några exempel och här sker ständiga uppdateringar av reglerna (www.sakertvaxtskydd.se). Detta innebär för de flesta med konventionell sprutteknik att den vanliga spaltspridaren inte längre är tillräcklig utan den skall kompletteras med ett injektormunstycke.

Utbudet av injektormunstycken är stort och en utveckling har skett. Många leverantörer erbjuder injektormunstycken med dubbeldusch. Denna lösning kan ge ett bättre resultat även vid högre körhastigheter, framförallt vid svamp- och gräsogräsbekämpning.

Munstycke med dubbeldusch kan ge bättre täckning.
Växtsprutan bild 3 artikel 2016

Obligatorisk spruttest kommer

Ett ytterligare krav som kommer att införas den 26/11 2016 är obligatoriska spruttester. Testning har tidigare genomförts i den frivilliga funktionstestverksamheten. Vissa odlingskoncept har dock haft krav på tester med 2-årsintervall. Den obligatoriska testverksamheten innefattas i EUs hållbarhetsdirektiv. Den gäller bomsprutor och fläktsprutor inom lantbruk och trädgård. Testet skall genomföras med 3 års intervall, men en övergångsregel på 3 år medger att en spruta som testats t.ex. 1/4 2016 skall testas nästa gång senast 1/4 2019. Nya sprutor innefattas även i detta. En ny spruta såld den 1/4 2016 behöver testas första gången senast 1/4 2019. Det gamla rådet kvarstår dock: kör man mer än 25 ha per meter bom, så rekommenderas ett test varje år.

Text: Christer Johansson